Michelin Lastikleri

Michelin'in üstlendiği her bir karar ve faaliyet aşağıdaki beş esas değeri temel almaktadır:

  • Müşterilere saygı
  • İnsanlara saygı
  • Hissedarlara saygı
  • Çevreye saygı
  • Gerçeklere saygı

Şirketin kuruluşundan bu yana Michelin'in amacı malların ve insanların hareketliliğinde ilerleme kaydedilmesine ve bunun ötesinde toplumum gelişimine katkıda bulunmak olmuştur. Daha geniş kapsamlı amacımız ise insanların temel sosyalleşme, alışverişte bulunma ve keşfetme ihtiyaçlarının tatmin edilmesidir.

Michelin ticari faaliyetlerinin her birini saygılı bir şekilde yürütmeye kendisini adamıştır. Bu taahhütün gerçekleşmesi, müşterilerin ve hissedarların beklentilerinin ve isteklerinin karşılanması için etkin çözümler sunulması ile mümkündür. Bu da, şirketin finansal gücünü korurken doğal çevreye saygı gösterilmesi anlamına gelmektedir. 

 

ŞİRKETE GENEL BAKIŞ 

 

Michelin hakkındaki bazı temel gerçekler:

  • 112.300 çalışan
  • Net Satışlar: 19,553 milyar euro (2014)
  • 17 ülkede 68 üretim tesisi
  • 170'ten fazla ülkede pazarlama faaliyetleri

Michelin'in amacı müşterilere saygı, insanlara saygı, hissedarlara saygı,  çevreye saygı ve gerçeklere saygıdan oluşan temel değerlerini uygulamaya koyarak hareketliliği arttırmaktır.Michelin her bir lastik pazar segmentine ilaveten seyahatle ilgili hizmetlerde de ön planda yer almaktadır. Teknolojik liderliğini, yenilik kapasitesini, yüksek kaliteli ürün ile hizmetlerini ve güçlü markalarını kuvvetlendirerek Michelin ticari faaliyetlerinin her birinde küresel bir yayılma stratejisini takip edebilmekte ve verimini arttırabilmektedir. 
 

 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis